Taiji Quan (Taichi Chuan)

Wudang Michuan Zhang Taiji Quan

La forme des 48 pas complète par maître Yuan Limin : source : https://www.youtube.com/embed/CIgvA